Ätstörning UNS

Ätstörning UNS (Utan Närmare Specifikation) kallas varianter av ätstörningar som inte kan uppfyller kraven för exempelvis Anorexia Nervosa (Självsvält), Ortorexi (Överdriven träning och kontrollerat matintag), Bulimia Nervosa (Hetsätning med kompensatoriskt beteende) eller BED (Binge Eating Disorder, hetsätning utan kompentsatoriskt beteende). En person med en UNS-ätstörning kan ha samma symtom som en person med Anorexi eller Bulimi men avviker på något sätt. Till exempel att inte menstruationerna uteblivit.

ALLA som har någon form av problem med mat och vikt har en Ätstörning UNS. Det finns milda varianter och det finns allvarliga. Ta tag i det och sök hjälp innan det går för sent!

- Tänker du ofta på mat och vikt?
- Är du missnöjd med din kropp?
- Tränar du överdrivet?
- Kräks efter måltider?
- Går du ofta på diverse dieter?
- Väger du dig ofta?
- Får du ångest efter du har ätit?
- Ångest efter godis, snacks, efterätter etc?
- Är du fixerad vid att äta nyttigt?
- Vill/försöker du gå ner i vikt trots att du är normalviktig?
- Lyssnar du på ditt huvud istället för din kropp?

.. har du svarat ja på någon av frågorna så har du någon form av ätstörning.

För att ha en UNS-ätstörning behöver man inte ha någon speciell kroppsvikt. Man kan vara underviktig, normalviktig, överviktig eller grovt överviktig. En ätstörning sitter inte i vikten, utan i huvudet. Har man ett osunt förhållande till mat eller till sin kropp på något sätt så har man en ätstörning.


RSS 2.0